ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • Home
 • ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στοιχεία Προσώπου

Η/Μ Γέννησης 21-03-1986

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τριπόλεως 35

Κηφισιά, 14564

Αθήνα – Αττική


(+30 694 9731111

šzafeiroulis.kon@gmail.com

βιογραφικο σημειωμα

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                                                                                   

01/10/2004-10/11/2010
Διπλωματούχος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

(Βαθμός 7,44)

01/10/2012 –  05/12/015
Διπλωματούχος
ΔιατμηματικούΠρογράμματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών
ΣυστήματαΑυτοματισμού”Κατεύθυνση Β’
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής
Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

(Βαθμός 7,83)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ      ________                                                       

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Α.Μ. 26005 – 13/11/2015

Μέλος Μητρώου Μελετητών Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στις κατηγορίες

 • 9 | Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

Τάξη Πτυχίου Α’

 • 28 | Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων

Τάξη Πτυχίου Α’

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Α.Μ. 127883 – 03/03/2011

 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ                                                                                                

29-30/03/2012
Διημερίδα επιμόρφωσης “Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας”      ELEMKO

25-26/11/2016
Διημερίδα “Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση. Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης ”  Ε.Μ.Π.- Α.Τ.Μ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ                                                                           

01/10/2010 (Διπλωματική εργασία Προπτυχιακού)
Μετρήσεις κατά την έναρξη και περαίωση των μερικών εκκενώσεων στο συνδυασμό «πεπιεσμένο χαρτί – λάδι μετασχηματιστών» σε ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο υπό κρουστικές τάσεις ±10/200 μs

Βαθμός 10,00

10/11/2015(Διπλωματική εργασία Μεταπτυχιακού)
Εντοπισμός θέσης και ταχύτητας με τη χρήση συνδυαστικών συστημάτων δορυφορικής και αδρανειακής πλοήγησης(GNSS/INS Fusion Systems)

Βαθμός 10,00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ                                                                 

01/04/2016 – Σήμερα
Μέλος της επιτροπής «Πολεοδομικών και Τεχνικών Θεμάτων» του Δήμου Κηφισιάς

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                                                                                                                                         

 • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες.
 • Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων
 • Μηχανοτρονικά
 • Φωτογραμμετρία
 • 3D Modeling – BIM
 • Φωτοτεχνικές Μελέτες
 • Τοπογραφικές μελέτες –GIS
 • Οδική ασφάλεια
 • Αρχιτεκτονικές Αποτυπώσεις
 • Λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux-UNIX)
 • Εφαρμογέςγραφείου (MSOffice&OpenOfficeκλπ.)
 • Λογισμικά (Matlab, AutoCad, Revit, Inventor,  Mathcad, Mathematica, Solidworks, Pspice, Simulink, Agisoft PhotoScan, Pix4D κ.λ.π.)
 • Διαχείρισηδικτύων, site, server (Unix – Windows)
 • Γλώσσεςπρογραμματισμού (Javascript, PHP, SQL , VB.NET,C++, C#,AutoLisp)
 • Συστήματα Γέω-πληροφορικής καθώς και χειρισμός των αντίστοιχων λογισμικών (G.I.S.)

ΓΛΩΣΣΕΣ                                                                                                                                                                        

ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ελληνικά(Μητρική Γλώσσα) 5 5 5
Αγγλικά 5 5 5
Γερμανικά 3 3 3

ΠΤΥΧΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ                                                                                                                                            

Αγγλικά

 • First Certificate in English (FCE) University of Cambridge
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), Επίπεδο Γ1
 • Certificate of Proficiency in English (University of Michigan)

Γερμανικά

 • Zertifikat B1 – Goethe Institut

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ PROJECT                                                                                                                             

2012 – Σήμερα

Photo Road Mapper (© Zafeiroulis Konstantinos 2012) – Mobile Mapping Platform

Σύνοψη:

ToPhotoRoadMapper είναι λογισμικό και ειδική κατασκευή που αποτελείται από 2 GPS και 2 κάμερες FullHD και άλλα υποσυστήματα.
Υπάγεται στην γενικότερη κατηγορία του
MobileMappingή αλλιώς Συστήματα συλλογής γέω-χωρικής πληροφορίας από κινούμενο όχημα.
Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εξάγει γεωμετρική πληροφορία από βίντεο που η λήψη του γίνεται ενώ το όχημα κινείται με μία ταχύτητα 30-40
km/h. Κατασκευάστηκε στα πλαίσια των μελετών Οδικής Ασφάλειας της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. και εφαρμόστηκε επιτυχώς σε 3 μελέτες. Έχει γίνει χρήση του συστήματος σε άλλες 2 μελέτες (Δ.Φυλής – Καταγραφή φθορών οδοστρωμάτων | Περιφέρεια Θεσσαλίας – Οδική ασφάλεια παραδρόμων Ε.Ο. 75 από Λαμία μέχρι Τέμπη”

2014 – Σήμερα

Σχεδίαση και Κατασκευή Φωτογραμμετρικών Εξακόπτερων UAV (Drone)

Σύνοψη:

Το φωτογραμμετρικό εξακόπτερο είναι μία ειδική κατασκευή που υπάγεται στη γενικότερη κατηγορία των UAVs. Φέρει MirrorlessDSLR και αυτόματο σύστημα πτήσης, πλήρως προγραμματιζόμενο έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί από τηλεκατευθυνόμενες έως πλήρως αυτοματοποιημένες. Απώτερος σκοπός του projectείναι πλήρως αυτόματα, με χειρισμό από ένα απλό tablet, το drone να απογειώνεται, να εκτελεί προκαθορισμένη διαδρομή επάνω από μια εκτεταμένη περιοχή και ναφωτογραφίζει σε προκαθορισμένες θέσεις και με συγκεκριμένους προσανατολισμούς. Το παραγόμενο φωτογραφικό προϊόν προκύπτει γεωαναφερμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία 3Dμοντέλων και ορθοφωτοχαρτών. Ο αριθμός των droneπου έχουν εκτελέσει επιτυχώς τα παραπάνω μέχρι σήμερα είναι δύο. Ένα μεγάλου μεγέθους εξακόπτερο βάρους 8 κιλών και ένα μεσαίου μεγέθους εξακόπτερο βάρους 4 κιλών (allupweight).

2015 – Σήμερα

snapGIS (© Shehadeh Fadi, Zafeiroulis Konstantinos 2015) – Mobile|Web GIS – Fast Data Collection

Σύνοψη:

Πλατφόρμα καταχώρηση πληροφορίας πεδίου σε πραγματικό χρόνο και διασύνδεση με Cloud.
Το snapGIS αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στη διαδικασία συλλογής και οργάνωσης της γεωγραφικής κτηματολογικής και εποπτικής πληροφορίας στο ύπαιθρο.

Δυνατότητες : Καταγραφή Γεωγραφικής – Περιγραφικής πληροφορίας πεδίου

 • Μεταφορά αναλογικών και ψηφιακών αρχείων από πεδίο σε γραφείο και αντιστρόφως, σε πραγματικό χρόνο
 • Σύνδεση δεδομένων σε οποιοδήποτε λογισμικό GIS για περαιτέρω επεξεργασία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ                                                                                                                                                                           

03/03/2011 – Σήμερα
Αυτοαπασχολούμενος Ελεύθερος Επαγγελματίας στο πεδίο των
Η/Μ – Τοπογραφικών – Συγκοινωνιακών – Πληροφορικής & Δικτύων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων

30/07/2003–Σήμερα
Συνεργαζόμενος του Τεχνικού Γραφείου Μελετών «ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Α.Τ.Μ.»

Αρμοδιότητες:

 • Τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου
 • Τοπογραφικές εργασίες γραφείου
 • Σύνταξη μελετών στα αντικείμενα των Τοπογραφικών – Συγκοινωνιακών – Πολεοδομικών Έργων
 • I.T. – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

01/01/2008–01/05/2015
Συνεργαζόμενος της Τεχνικής Εταιρείας «Ήλιδα Σύμβουλοι Μηχανικοί – Σ.Λιάρος & Σ.Ι.Α. Ε.Ε.»

Αρμοδιότητες:

 • Τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου
 • Τοπογραφικές εργασίες γραφείου
 • Σύνταξη Η/Μ Μελετών
 • Σύνταξη μελετών στα αντικείμενα των Τοπογραφικών – Συγκοινωνιακών – Πολεοδομικών Έργων
 • I.T. – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

25/05/2013–01/05/2015
Συνεργαζόμενος της Κ/Ξ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑ 2008 (Ήλιδα Σύμβουλοι Μηχανικοί – Μετρογεωνέτ – Γραμμική)» στο έργο «Μελέτη Β’ Φάσης της Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Δήμους Ασπροπύργου, Ιλίου, Μάνδρας, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου του νομού Αττικής και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (σύμβαση ΚΤ-07)»

Αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος Γέω-πληροφορικής και συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
 • Υπεύθυνος Τοπογραφικών Αποτυπώσεων για τον Ο.Τ.Α. Ιλίου (05057)
 • Τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου
 • I.T. – Σχεδιασμός – Εγκατάσταση – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων μεγάλης κλίμακας

01/01/2008–Σήμερα
Συνεργαζόμενος της Τεχνικής Εταιρείας «GeotestΣύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»

Αρμοδιότητες:

 • I.T. – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Κατασκευή εξειδικευμένων Λογισμικών για την κάλυψη μηχανογραφικών αναγκών

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ                                                                                                          

Η/Μ                                                                                                                                                                                                                     

31/10/2016

 • Σύνταξη Η/Μ Μελέτης

Της μελέτης με τίτλο:

«Αρχιτεκτονική και Συγκοινωνιακή Μελέτη αξιοποίησης της περιοχής του Γράμμου-Φοίνικα που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες (Ο.Τ. 1037), τις Αθλητικές εγκαταστάσεις (Ο.Τ.1039) και την παιδική χαρά (Ο.Τ. 1040), με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρόμου και των λοιπών οδικών προσβάσεων» – Δήμος Κηφισιάς

2/12/2014

 • Σύνταξη τεύχους υπολογισμών και γνωμοδότηση περί της αντικατάστασης ή μη των εγκατεστημένων Ιστών Οδοφωτισμού

Της μελέτης με τίτλο:

«Συμπληρωματικές Εργασίες για τη βελτίωση Οδού Κυλλήνης – Εθνικής Οδού Πύργου-Πατρών»

07/11/2013

 • Σύνταξη Φωτοτεχνικής και μελέτης Ισχυρών Ρευμάτων

Της μελέτης με τίτλο:

«Μελέτη Έργων Δασικής Αναψυχής Προστασίας και Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος στο Δάσος Θινών Αμαλιάδας στη θέση «Μαραθιά» Του Δήμου Ήλιδας»

10/01/2013

 • Σύνταξη Φωτοτεχνικής και μελέτης Ισχυρών – Ασθενών Ρευμάτων
 • Γενική επίβλεψη Έργου

Της μελέτης με τίτλο:

«Μελέτη Ανάπλασης Κτιρίων Αποθηκών ΑΣΟ, Περιβάλλοντα Χώρου & Συνδετήριων Δρόμων»

20/12/2011

 • Σύνταξη Μελέτης Φωτοτεχνικών
 • Σύνταξη Μελέτης Ισχυρών Ρευμάτων

Της μελέτης με τίτλο:

«Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας»

04/11/2011

 • Σύνταξη Μελέτης Φωτοτεχνικών
 • Σύνταξη Μελέτης Ισχυρών Ρευμάτων

Της μελέτης με τίτλο:

«Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Ανδριτσαίνας – Κόμβος Εισόδου της πόλης της Ανδρίτσαινας»

04/11/2011

 • Σύνταξη Μελέτης Φωτοτεχνικών
 • Σύνταξη Μελέτης Ισχυρών Ρευμάτων

Της μελέτης με τίτλο:

«Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Ανδριτσαίνας – Περιβάλλοντας χώρος του Σχολείου της Ανδρίτσαινας»

15/10/2011

 • Σύνταξη Φωτοτεχνικής και μελέτης Ισχυρών Ρευμάτων για τη μελέτη:

«Μελέτη Ανάπλασης (Εφαρμογής) Τ.Κ.ΔημοτικήςΕνότητας Ανδριτσαίνας – Κοινόχρηστος Χώρος & Γήπεδο Μπάσκετ Φαναρίου»

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ – GIS                                                                                                                                             

17/11/2016 – 27/01/2017

 • Γενική διαχείριση Έργου
 • Σύνταξη μελέτης

Της μελέτης με τίτλο:

«ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»

16/02/2016 – 01/08/2016

 • Γενική διαχείριση Έργου
 • Σύνταξη μελέτης

Της μελέτης με τίτλο:

«Παροχή Υπηρεσιών για την αποτύπωση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αντλιοστασίων του Δικτύου Ύδρευσης» (Π4241)»

01/10/2015 – 01/03/2016

 • Γενική διαχείριση Έργου
 • Σύνταξη μελέτης
 • Υλοποίηση GIS

Της μελέτης με τίτλο:

«ΜελέτηΚαταγραφής Της ΥφιστάμενηςΚατάστασης Των Κοινοχρήστων Και ΚοινωφελώνΧώρων Των ΔημοτικώνΕνοτήτωνΕρυθραίας Και Εκάλης Του ΔήμουΚηφισιάς»

01/10/2015 – 01/03/2016

 • Γενική διαχείριση Έργου
 • Σύνταξη μελέτης
 • Υλοποίηση GIS

Της μελέτης με τίτλο:

«ΜελέτηΚαταγραφής Της ΥφιστάμενηςΚατάστασης Των Κοινοχρήστων Και ΚοινωφελώνΧώρων Της ΔημοτικήςΕνότηταςΚηφισιάς Του ΔήμουΚηφισιάς»

01/10/2015 – 01/03/2016

 • Γενική διαχείριση Έργου
 • Σύνταξη μελέτης

Της μελέτης με τίτλο:

«ΠεριφέρειαΔυτικήςΕλλάδος – ΜελέτηΕπεμβάσεωνΒελτίωσηςΟδικήςΑσφάλειας Στο ΟδικόΔίκτυο Του ΝομούΗλείας»

01/10/2015 – 01/03/2016

 • Γενική διαχείριση Έργου
 • Σύνταξη μελέτης

Της μελέτης με τίτλο:

«ΠεριφέρειαΒορείουΑιγαίου – ΜελέτηΕπεμβάσεωνΒελτίωσηςΟδικήςΑσφάλειας Στο ΟδικόΔίκτυο Του ΝομούΧίου»

01/10/2010 –Σήμερα

 • Επικεφαλής συνεργειών υπαίθρου
 • Εργασία γραφείου
 • Απόδοση τελικών σχεδίων
 • Παράδοση ψηφιακών αρχείων
 • Σύνταξη τεύχους τριγωνομετρικού δικτύου

Της μελέτης με τίτλο:

«Πράξεις Εφαρμογής: Υπολοίπου Αγίας Κυριακής, ΥπολοίπουΒαρειές Και ΒιομηχανικούΠάρκουΔήμουΚηφισιάς»

15/03/2009 –15/12/2010

 • Υπεύθυνος για τη συντήρηση της βάσης δεδομένων όλων των κτηματολογικών στοιχείων (GIS)
 • Παράδοση Ψηφιακών αρχείων

Της μελέτης με τίτλο:

«Μελέτη Κτηματογράφησης Για Τη Δημιουργία Εθνικού  Κτηματολογίου Στην Περιοχή Ιονίων Νήσων Ν. Κεφαλλήνιας Περιοχή 19 ΠρομελέτηςCO26 (Στους ΟΤΑ:Αργοστολιού, Δαυγάτων, Διλινάτων, Φαρακλάτων, Φαρσών, Κουρουκλάτων, Κουβαλάτων,Ληξουρίου, ΣουλλάρωνΘηναίας Του Νομού Κεφαλληνίας)»

15/03/2009 –15/12/2010

 • Τοπογραφικές Εργασίες Πεδίου

Της μελέτης με τίτλο:

«Τοπογραφικές Εργασίες και Κτηματογραφήσεις Για Το Έργο:ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ  ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ»

01/03/2005 –25/02/2009

 • Επικεφαλής συνεργειών υπαίθρου
 • Εργασία γραφείου
 • Απόδοση τελικών σχεδίων
 • Παράδοση ψηφιακών αρχείων
 • Σύνταξη τεύχους τριγωνομετρικού δικτύου

Της μελέτης με τίτλο:

«Μελέτη Κτηματογράφησης-Πολεοδόμησης-Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Πανόραμα Δήμου Κηφισιάς»

01/07/2003 –15/09/2003

 • Τοπογραφικές Εργασίες Πεδίου

Της μελέτης με τίτλο:

«Τοπογραφική Αποτύπωση Γραμμής 3 Του Μετρό, Μοναστηράκι – Πειραιάς, Τμήμα: Χαϊδάρι – Πειραιάς, Υποτμήμα: Αιγάλεω – Αγ.Βαρβάρα»