ΡΗΓΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Η Σμαράγδα Ρηγάκου είναι δικηγόρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών με εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό, τραπεζικό και χρηματιστηριακό δίκαιο.

Γεννήθηκε το 1985, μεγάλωσε στην Κηφισιά και ήταν μαθήτρια του 1ου Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου της Κηφισιάς.

Είναι πτυχιούχος την Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακούς τίτλους στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα Χρηματοοικονομικά.

Ασκεί δικηγορία από το 2008 και έχει εργαστεί σε τρεις από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρίες της Ελλάδας, αποκτώντας εμπειρία μεταξύ άλλων σε υποθέσεις αποκρατικοποιήσεων, ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και εταιρικών μετασχηματισμών.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την υιοθέτηση της ισχύουσας νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου “Κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης” και νομικών μελετών σχετικών με το ευρωπαϊκό και τραπεζικό δίκαιο.

Διδάσκει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (e-learning) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.