ΛΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1969 και διαμένει στη Νέα Ερυθραία από το 1971. Φοίτησε στο Γυμνάσιο και Λύκειο Νέας Ερυθραίας. Εργάζεται ως δικηγόρος από το 1996 και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασκεί αδιαλείπτως ενεργή και μάχιμη δικηγορία, συμπεριλαμβανομένων της παροχής νομικών υπηρεσιών και της συμβουλευτικής δικηγορίας ως νομικός σύμβουλος πολυεθνικών εταιριών. Έχει λάβει εκπαίδευση με την μορφή επιμορφωτικών προγραμμάτων Πολυεθνικών Ομίλων Συμμετοχών για ζητήματα ανταγωνισμού, πρόσφατα δε για ζητήματα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Επίσης, από το 1998 μέχρι και σήμερα έχει αναλάβει το νομικό συντονισμό και επίβλεψη πληθώρας μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου στην Ελληνική επικράτεια.