ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1965. Παράλληλα με τις γυμνασιακές της σπουδές ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Αποφοίτησε το 1987 από το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως γυμνάστρια για την Γενική γραμματεία Αθλητισμού σε προγράμματα αναπτυξιακού και μαζικού αθλητισμού. Από το 1989 εργάστηκε σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2000 διορίστηκε καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και ανήκει οργανικά τα τελευταία 19 χρόνια στο 3ο Δημοτικό σχολείο Κηφισιάς. Το 2007 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Παιδείας για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού. Συμμετέχει ενεργά σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου Κηφισιάς.