ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ

Ο Νάσος Δεικτάκης είναι 33 ετών. Οικονομολόγος, Α.Ο.Ε.Λ.

Γεννήθηκε στη Καλαμάτα και ζει στην Κηφισιά.

Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α.Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο τις σπουδές του στο κοινό σχήμα εξετάσεων του Παγκόσμιου Επαγγελματικού Συλλόγου Ορκωτών Ελεγκτών «ACCA» με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εργάζεται σε ελεγκτική εταιρεία και πραγματοποιεί ελέγχους επί των οικονομικών καταστάσεων Ανωνύμων Εταιρειών, εισηγμένων και μη, καθώς και Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ.

Η συμμετοχή του στα κοινά περνά μέσα από μια μακρά διαδρομή αγώνων στο φοιτητικό κίνημα με την ΔΑΠ/ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ, τα τελευταία τρία χρόνια ως μέλος της Γραμματείας Επιστημονικών Φορέων της Ν.Δ., ενώ παράλληλα βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης ως μέλος του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών της Ν.Δ.