ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

To πλαίσιο των προγραμματικών θέσεων του ανεξάρτητου δημοτικού
συνδυασμού +εργαζόμαστε για την πόλη της καρδιάς μας αποτελείται από δώδεκα ενότητες και έχουν προκύψει μετά από διάλοδο με τους πολίτες της Εκάλης, της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας.

 1. Νέο μοντέλο διοίκησης του Δήμου, με προτεραιότητα στην επίτευξη
  ευρύτερων συναινέσεων για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν τα
  προάστια μας.
 2. Υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με
  προτεραιότητα την προώθηση της ανακύκλωσης και των αρχών της κυκλικής
  οικονομίας.
 3. Αναβάθμιση της καθημερινότητας. Επανασχεδιασμός της υπηρεσίας
  καθαριότητας και ενίσχυση των μέσων κίνησης Βελτίωση των συνθηκών
  αστικής κινητικότητας. Νέα πεζοδρόμια. Εκτεταμένο προγραμμα
  ασφαλτοστρώσεων. Συντήρηση κι αναβάθμιση του πρασίνου. Ελεγχόμενη
  στάθμευση.
 4. Ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων. Νέο δίκτυο δημοτικού
  ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
  χωρίς επιβάρυνση δημοτικών τελών. Αναβάθμιση του ρόλου της δημοτικης
  αστυνομίας κι ενίσχυση με νέα μέσα και προσωπικό.
 5. Προτεραιότητα στη νέα γενιά. Νέοι αθλητικοί χώροι κι αναβάθμιση
  υφιστάμενων. Νέα σχολικά κτίρια για να μαθαίνουν τα παιδιά μας
  γράμματα σε σύγχρονες κι ασφαλείς σχολικές υποδομές.
 6. Πρωταγωνιστές στην ενίσχυση της απασχόλησης. Αξιοποίηση των νέων
  δυνατοτήτων που δίνει στους Δήμους το νέο ΕΣΠΑ για υλοποίηση
  προγραμμάτων μαθητείας, κατάρτισης κι απασχόλησης των ανέργων.
 7. Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου. Στήριξη των εργαζομένων
  οικογενειών με νέους παιδικούς σταθμούς. Διασφάλιση της λειτουργίας
  όλων των υφιστάμενων κοινωνικών δομών.
 8. Νέο μοντέλο αστικών μετακινήσεων εντός των προαστίων μας. ‘Ιδρυση και
  επέκταση λεωφορειακών γραμμών.
 9. Αναβάθμιση των τοπικών αγορών σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του
  εμπορικού κόσμου με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για
  δημιουργία “open mall” στο Δήμο Κηφισιάς.
 10. Αξιοποίηση των πάσης φύσεως Δημοτικών ακινήτων. και εξεύρεση νέου
  χώρου αμαξοστασίου και γενικών γραφείων.
 11. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής προστασίας για την
  αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων και την πρόληψη
  φυσικών καταστροφών, με έμφαση στην αξιοποίηση του εθελοντικού
  κινήματος.
 12. Ενίσχυση της ζωοφιλικής επιτροπής και υποστήριξη νέων προγραμμάτων.

#sinergazomaste